Adam J. B. Walker with Yaşar Fatih Eskikanbur

(b.1983 England) 

Sequestered

http://www.adamjbwalker.co.uk/

 

This is work in progress. Work performed in context and work performed out of context. If any of the work constitutes artwork, perhaps it was that 40 minutes spent sat beside Yaşar as he carefully typed my first handed-over text and offered me a cigarette. Perhaps a glimpse of an unspoken connection, recognition. 

 

There’s other work here too. The volunteer writers and editors who put together the pages that are the default first point of knowledge on an unfamiliar topic. (Except when they’re rendered inaccessible.) 

 

Or the concealed work of projecting ‘capitalist democracy’ around the world. A floating ether of flawed ideologies tethered to a network of imperialist anchor points: slices of American suburbia emplaced within the foreign, other, perpetually ‘developing’. The welcome page for individuals newly posted to the base warns ‘you’ll only have a carport, not a garage’. 

 

Planes visit İncirlik en route to Bagdad, Kabul, Aleppo. 

Turkish intelligence services visited us after our trip to İncirlik. 

 

That other network, the military ARPAnet which via JANETs and USENETs and World Wide Webs and more became… 

… a medium for infinitely circulated images of death in the Aegean. Too much to see: the EU cut a deal with Turkey, Euros in exchange for keeping refugees. There, not here.

 

Stealth bombers, displaced people and technological infrastructure must all remain hidden.  

Adam J. B. Walker ve Yaşar Fatih Eskikanbur

(d.1983 İngiltere)

Münzevi (2018)


Üzerinde bir süredir efor sarfettiğim bu iş; hem içeriğe odaklandığım hem de bağlam dışı kurgular yaptığım bir çalışma oldu. Bu eserlerden herhangi biri sanat eseri niteliği taşıyorsa eğer bu; metnimi daktiloya geçirirken arzuhalci Yaşar’ın yanında geçirdiğım 40 dakikalık süre ile ilk tanıştığımızda bana teklif ettiği sigaradır diyebilirim. Bu, birbirimizle konuşamadan anlaştığımız bir iletişimin ilk aşaması idi… Birbirimizi tanıma anı.


Burada  başka işler de var. Önceden bilinmeyen bir konu hakkında referans olacağı varsayılan ilk bilgiye erişim noktası olacak sayfaları bir araya getiren gönüllü yazarlar ve editörlerimiz var. (Sadece ulaşılamaz oldukları  zamanlar  hariç.)

 

Ya da dünya çapında yürütülen “kapitalist demokrasi” geliştirme  projeksiyonunun gizli çalışmalarının izdüşümleri. Emperyalist sıklet merkezleri ağına sırtını dayamış kusurlu ideolojilerinin vücut bulmuş hali: içinde konumlandığı ortama yabancı, öteki, sürekli gelişen ve “gelişmekte olan” Amerika Birleşik Devletleri'nce  uygulanan yeryüzünde Amerikan varoluşlarından bir kesit. Böylelikle askeri üslerin konuşlandığı yerlere ilk defa gelen ziyaretçilere  ‘hoşgeldin’ yazısı eşliğinde “sadece bir araba turu atma hakkına sahip olacaksınız ama sakın park etmeyi düşünmeyin” uyarısında bulunabiliyor.

 

Uçaklar, Bağdat, Kabil, Halep'e giderken İncirlik'i ziyaret ediyor ya;

İncirlik gezimizden sonra Türk istihbarat servisleri de bizi ziyaret ettiler.


JANET ve USENET' benzeri ve Dünya Çapında ki ağlar ve daha fazlası aracılığıyla askeri ARPA net… … Ege'de durmaksızın gözlerimizin önüne serilen  ölüm görüntüleri için uygun bir ortam. Görülecek çok şey var: AB, mültecileri korumak için Türkiye ile “Avrupalı” ​​bir anlaşma yaptı. Orada kalsınlar burada değil.

 

Hayalet bombardıman uçakları, yerinden edilmiş insanlar ve bunlara sebep olan teknolojik altyapı; hepsinin gizli kaldığı bir düzen.

 © 2018 by Mustafa Boga