Nicola Lorini

(b.1990 Italy/England)

I searched for the sun, to look for more Light, I went far too deep, ended up in a fight

https://www.nicolalorini.com/

 

I searched for the sun, to look for more light, I went far too deep, ended up in a fight, finds its origin in a local news from Adana (2017), reporting a man shooting at the sun in a spontaneous attempt to reduce hot summer temperatures. After few episodes like this the mayor of the city released a public notice making this activity illegal. Driven by the poetic potential of this story, that brings together the ordinary of the everyday and mythological references, I observed the symbolic and pragmatic role that sun plays in this area of the Mediterranean. Through an on-going negotiation between physical encounters and ancient rituals I compiled an archive of stories, symbols and material elements produced by human activities in Adana. Conceived as a condensed accumulation of subjective statuses, the work consists of a rudimental sundial that, pointing at the sky, projects a shadow on a set of fragmented objects. Through a slow process, leftovers from CNC cut shop signs, leather discarded by shoemakers and test pieces coming from local woodcarving artisans have been subtly modified, becoming vehicles for past myths and customs related to the sun. The work, that functions as a time based installation, includes also five texts that, in form of short stories, are meant to be read at five different moments of the day, when the shadow reaches a specific element of the composition. 

Nicola Lorini

(d.1990 Italy/İngiltere)

Güneşi aradım, daha fazla ışık bulmak için, çok derine indim, kavgaya daldım (2018)

 

“Güneşi aradım, daha fazla ışık bulmak için, çok derine indim, kavgaya daldım” adlı çalışmam kökenini Adana'da (2017) yerel bir haberden alıyor. Bu habere göre bir kişi güneşe ateş açarak kendiliğinden sıcak havaları düşürmek için bir girişim başlatmayı dener. Bu olayın duyulmasının ardından bir kaç kişi daha aynı şekilde güneşe ateş ederler. Bunun hemen ardından şehrin belediye başkanı, bu faaliyetin yasadışı olduğunu duyuran kamuya açık bir bildiri yayınlar. Gündelik ve mitolojik referansların sıralanışını bir araya getiren bu hikayenin şiirsel potansiyeline bağlı olarak, güneşin Akdeniz'in bu bölgesinde oynadığı sembolik ve pragmatik rolü gözlemledim. Fiziksel karşılaşmalar ve antik ritüeller arasında devam eden bir müzakere yoluyla, Adana'daki insan faaliyetleri tarafından üretilen hikayeler, semboller ve maddi unsurların bir arşivini derledim. Öznel statülerden oluşan yoğun bir birikim olarak tasarlanan bu çalışma, gökyüzüne işaret eden, parçalanmış nesneler kümesi üzerinde bir gölge yansıtan bir güneş saatinden ibarettir. Yavaş geçen bir süreçle, CNC kesim atölyesi tabelalarından kalanlar, ayakkabıcılar tarafından atılan deri ve yerel ağaç oymacılığı zanaatkarlarından gelen deneme parçalarını belli bir düzende organize etmeye çalıştım, bunu yaparken geçmiş mitlere ve güneşle ilgili hikayelere dokunmaya çalıştım. Zamana dayalı bir kurulum olarak işlev gören eser, aynı zamanda, kısa hikayeler biçiminde, gölgenin bileşimin belirli bir unsuruna ulaştığı günün beş farklı anında okunması gereken beş metin içerir.

 © 2018 by Mustafa Boga